mag. Maruška Željeznov Seničar

direktorica podjetja, strokovna vodja in predavateljica

Delovne izkušnje

MIB d.o.o. - direktorica podjetja, strokovna vodja in predavateljica
Mladinska knjiga Založba d.d. - urednica
Vrtec Jelka, Ljubljana - pomočnica vzgojiteljice
Osnovna šola Stična, Ivančna Gorica  - učiteljica geografije

Izobrazba

Doktorand Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 2012
Habilitacija za asistentko za šolsko svetovalno delo in šolsko pedagogiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, April 2005-April 2008
Magistrski študij pedagogike – smer svetovalno delo »Svetovalni razgovor«, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2003 
Univerzitetni študij – diplomirana pedagoginja in profesorica geografije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 1999

Bibliografija

  1. Znanstveno raziskovalna dejavnost
  2. Pedagoška dejavnost
  3. Strokovna dejavnost