Mladinska knjiga založba d.d.

urednica 

 • Urejanje učbeniških kompletov (učbenik, delovni zvezek, priročnik) za področje geografije, družbe, naravoslovja in tehnike (uredila osem učbeniških kompletov)
 • Pripravila in uredila:
  • Geografski slovarček za učence osnovnih šol
  • Priročnik za spoznavno usmerjen pouk 
  • Izvorna dela na področju turistike in geografike (Pot pod noge, Mali astronomski leksikon, regionalne turistične vodnike ...)
 • Vpeljevanje novih, racionalnih procesov v nastajanju knjige (evalvacijske skupine ...)
 • Uvajanje novih načinov predstavitve učbenikov in delovnih zvezkov  (Geografske klepetalnice)
 • Predavateljica:
  • Aktivno sodelovanje kot moderatorka in predavateljica na mednarodnem simpoziju na Rogli na temo Razrednik – izkušnje in izzivi
  • Vabljena predavateljica na Oddelku za pedagogiko in andragogiko. Tema predavanja: Timsko delo in organizacijska klima.
  • Aktivno sodelovanje na Ilešičevih dnevih (september 2003) s predavanjem Uporaba interneta pri pouku geografije.
  • Podjetje Different d.o.o.: Naslov predavanja Pouk družbe v devetletni osnovni šoli
  • Podjetje B2 d.o.o.: Naslov predavanja Uporaba interneta in računalniške programske opreme pri pouku geografije
  • Simpozij ravnateljev na temo Vodenje v izobraževanju. Samostojen prispevek v obliki predavanja Timsko delo in šolska klima
  • Simpozij svetovalnih delavcev v Podčetrtku. Samostojna priprava in izvedba izobraževalne delavnice na temo Svetovalni razgovor