Osnovna šola Stična, Ivančna Gorica

učiteljica geografije in razredničarka v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole

Raziskovalno delo

 • »Šolstvo nekoč in danes«, priprava in izdelava publikacij Stoji učilna zidana v Višnji gori, Stični in Muljavi
 • »Turizmu pomaga lastna glava« sodelovanje na tekmovanju z raziskovalno nalogo, odrsko predstavitvijo in razstavo na temo »Pridite k nam na počitnice«
 • Vpeljevala načrtovanje učne uspešnosti pri samih učencih (v okviru razredništva)
 • Organizirala ekskurzije in aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi taborov »Življenje v naravi« (6., 7. razred) in ostalih šolskih dejavnostih
 • Ocenjevalka na regionalnem tekmovanju iz znanja geografije
 • Priprava geografske učne poti po Polhovem Gradcu, ki je bila objavljena v reviji Geografija v šoli  letnik VIII/1999, št. 3, str. 37.
 • Izdelava računalniškega programa za preverjanje znanja iz geografije preko računalnika ter predstavitev (predavanje) na Infosu 1999 od 25. – 29. 10. 1999

Strokovno spopolnjevanje

 • Aktivna udeležba,  priprava in predstavitev seminarske naloge z naslovom: Geoekološka pot z geografskimi opazovalnicami
 • Aktivna udeležba in priprava predlog učnih načrtov za geografijo v novi devetletni osnovni šoli (predlog učnega načrta za šesti razred 9-letne osnovne šole)
 • Usposabljanje za uporabo računalniške programske opreme in interneta pri pouku geografije v osnovni šoli
 • Usposabljanje za delo z računalnikom za učitelje - program Excel