Pedagoška dejavnost

Mentorica v podjetju pri izdelavi diplomske naloge

  • Levstik, A., (2002). Pomen komunikacije pri uveljavitvi in vlogi poklica poslovni sekretar. Diplomsko delo. Višja strokovna šola Maribor. Maribor: Doba – Zavod za izobraževanje.

Vzpostavitev Geografskih klepetalnic za učitelje geografije v Sloveniji

Pobudnica in vodja od leta 1999 do 2005 v okviru Mladinske knjige Založbe in v letu 2006 v okviru Društva učiteljev geografije Slovenije.

Vsa ostala pedagoška dejavnost je napisana v življenjepisu.