Strokovna dejavnost

Urednica

 • CarCareers. 2011- končno poročilo mednarodnega raziskovalnega projekta: KSJS.
 • Učitelj v podaljšanem bivanju – vizija, delo in izzivi. 2011. zbornik strokovnih prispevkov: MIB d.o.o.
 • Socialne in čustvene potrebe predšolskega otroka. 2011. zbornik strokovnih prispevkov: MIB d.o.o.
 • Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih. 2010. mednarodni znanstveni zbornik: MIB d.o.o.
 • Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu. 2009. zbornik strokovnih prispevkov: MIB d.o.o.
 • Solidarnost in odgovornost. 2009. zbornik strokovnih prispevkov: MIB d.o.o.
 • Ustvarjalnost v gibanju. 2008. zbornik strokovnih prispevkov: MIB d.o.o.
 • Sodobna pedagogika/Contemporary pedagogy. Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. tehnična urednica od leta 2004 do 2007. glavni urednik: dr. Metod Resman
 • E-starš – elektronska revija za starše. izdaja se v okviru Centra za starše
 • E-učitelj – elektronska revija za pedagoške delavce
 • Marhl, M., Mastnak, M., Čuješ, R., Grubelnik, V., 2006. Raziskujem in ustvarjam, učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. ISBN 86-11-17178-0
 • Marhl, M., Mastnak, M., Čuješ, R., Grubelnik, V. 2006. Raziskujem in ustvarjam, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. ISBN 86-11-17230-2
 • Željeznov Seničar, M. in Kuntarič Hribar, I., 2006. Kako pomagam otroku do poklica in izobrazbe. Ljubljana: MIB d.o.o. ISBN 961-91579-1-5
 • Račič, J., Resnik Planinc, T., Popit, S., Cencič, M., Željeznov Seničar, M., 2004. Priročnik za učitelje geografije v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. ISBN 86-11-16940-9
 • Bahar, I., Željeznov Seničar, M. in drugi, 2004. Priročnik za učitelje geografije v šestem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. ISBN 86-11-16907-7
 • Bahar, I., 2004. Geografija 6, učbenik za pouk geografije v šestem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 67 strani. ISBN 86-11-16879-8
 • Bahar, I., 2004. Geografija 6, delovni zvezek za pouk geografije v šestem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 44 strani. ISBN 86-11-16880-1
 • Mihovec, J., 2004. Pot pod noge 1. Žepni vodnik. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 120 strani. ISBN 86-11-16862-3
 • Prosen, M., 2004. Mali leksikon astronomije. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 165 strani. ISBN 86-11-16915-8
 • Prosen, M., 2004. Panorama zvezdnega neba. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 32 strani. ISBN 86-11-16926-3
 • Novak, M., Mirt, G., Virtič, J., 2004. Raziskujem in ustvarjam, učbenik za pouk naravoslovja in tehnike v četrtem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 70 strani. ISBN 86-11-16628-0
 • Zornik, L., Tomšič, Ž., Večerić, D., 2003. Družba: Jaz, ti, mi vsi, učbenik za pouk družbe v petem razredu 9-letne osnovne šole in spoznavanje družbe v četrtem razredu 8-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 95 strani. ISBN 86-11-16633-7
 • Zornik, L., Tomšič, Ž., Večerić, D., 2003. Družba: Jaz, ti, mi vsi, delovni zvezek za pouk družbe v petem razredu 9-letne osnovne šole in spoznavanje družbe v četrtem razredu 8-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 60 strani. ISBN 86-11-16626-4
 • Burnik K., A., Cencič, Ma., Prezelj, V., Zornik, L., Tomšič, Ž., Večerić, D., 2003. Družba: Jaz, ti, mi vsi, priročnik za pouk družbe v četrtem in petem razredu 9-letne osnovne šole in spoznavanje družbe v četrtem razredu 8-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 119 strani. ISBN 86-11-16635-3
 • Cencič, Mi. in Cencič, Ma., 2002. Priročnik za spoznavno usmerjen pouk. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 120 strani. ISBN 86-11-15357-X
 • Željeznov, M., 2002. Geografski slovarček za učence osnovnih šol. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 96 strani. ISBN 86-11-16343-5
 • Bahar, I., Račič, J., Večerić, D., 2001. Geografija, učbenik za pouk geografije v osmem razredu 8-letne osnovne šole in deveti razred 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 91 strani. ISBN 86-11-16125-4
 • Bahar, I., Račič, J., Večerić, D., 2001. Geografija, delovni zvezek za pouk geografije v osmem razredu 8-letne osnovne šole in deveti razred 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 56 strani. ISBN 86-11-16121-3
 • Bahar, I., Račič, J., Večerić, D., 2001. Raziskujem domači kraj, delovni zvezek za izbirni predmet Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 72 strani. ISBN 86-11-15526-2

Sourednica

 • Prezelj, V., Požun, M., Burnik Kosi, A., 2002. Družba 4: Jaz, ti, mi vsi, učbenik za pouk družbe v četrtem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 79 strani. ISBN 86-11-16207-2
 • Prezelj, V., Požun, M., Burnik Kosi, A., 2002. Družba 4: Jaz, ti, mi vsi, delovni zvezek za pouk družbe v četrtem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 55 strani. ISBN 86-11-16349-4
 • Bahar, I., Račič, J., Resnik Planinc, T., 2000. Geografija 8, učbenik za pouk geografije v osmem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 84 strani. ISBN 86-11-15895-4
 • Bahar, I., Račič, J., Resnik Planinc, T., 2000. Geografija 8, delovni zvezek za pouk geografije v osmem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 44 strani. ISBN 86-11-15894-6
 • Bahar, I., Brinovec, S., Košak, M., 2000. Geografija 7, delovni zvezek za pouk geografije v sedmem razredu 9-letne osnovne šole. 56 strani. ISBN 86-11-15879-2

Objavljeni prikazi, poročila in ekspertize

 • Željeznov Seničar, M., 2007. Karierne poti pedagoškega delavca – zbornik prispevkov. Ljubljana: : MIB d.o.o. ISBN 978-961-91579-2-3
 • Željeznov Seničar, M., 2007. Učitelj v podaljšanem bivanju – zbornik prispevkov. Ljubljana: MIB d.o.o. ISBN 978-961-91579-3-0
 • Željeznov Seničar, M. in Kuntarič Hribar, I., 2006. Kako pomagam otroku do poklica in izobrazbe. Ljubljana: MIB d.o.o.
 • Tkalec, V., Željeznov Seničar, M. 2006. Ocena promocij poklicev in poklicnega izobraževanja. V: Sodobna pedagogika, št. 3 (2006). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. ISSN 0038-0474
 • Željeznov Seničar, M., 2006. Svetovalni odnos. V: Zborniku mednarodnega posveta Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, november 2006 Žalec
 • Željeznov Seničar, M., 2004. Vprašanja v svetovalnem razgovoru. V: Šolsko svetovalno delo, ¾. Ljubljana: Zavod za šolstvo.
 • Željeznov Seničar, M., 2003. Svetovalni razgovor: Maruška Željeznov Seničar o svoji magistrski nalogi: iz ocene magistrskega dela Maruške Željeznov Seničar. V: Sodobna pedagogika, let. 54, št. 5 (2003), str. 186 - 188. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. ISSN 0038-0474
 • Željeznov, M., 2001. Razrednik – vloga, izkušnje in izzivi: poročilo s posveta, Rogla, 9. - 11. november 2000. V: Sodobna pedagogika, let. 52, št. 1 (2001), str. 214 -216. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. ISSN 0038-0474

Poljudnostrokovni članki

 • Željeznov, M., 1999. Geografska učna pot po Polhovemu Gradcu. V: Geografija v šoli, let. 8, št. 3 (1999), str. 37 - 43. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. ISSN 1318-4717